Obec Kurdějov má šanci se stát pěknou a vyhledávanou vinařskou obcí. Nikdy to není jen o jednom subjektu, ale budování povědomí  Kurdějova jako významné vinařské obce je dílem vícero rozličných společenství. Každý vinař, i ten malý, vyrábějící vína pouze pro sebe, vinařský spolek, profesionální komerční vinařství a v nekonečném případě i samotní konzumenti vytvářejí mix, který je podhoubím pro budování takovéhoto povědomí. Jde o společný zájem a cíl, pouze na této cestě každý z nás používá jiné nástroje k dosažení tohoto cíle.

Spolupráce je proto důležitá, ale musí zde být i určitá úroveň konkurence, třeba v podobě kvalitní obsluhy zákazníků, cenou, komunikací a příběhem.

Po dohodě s reklamní agenturou, se kterou jsme začali spolupracovat a vytváříme i synergii s Vinařstvím sv. Václav, jsme se rozhodli předefinovat naši základní komunikaci a soustředit se naše silné stránky a tou je především náš Žabinec – penzion, vinotéka.

Nový vinařsko-turistický portál

Proto také rozdělujeme komunikaci spojenou s Terroir Kurdějov a naším penzionem. Pracujeme na vinařském turistickém portálu heurekagurdau.cz a nebo, pokud chcete objevtekurdejov.cz. Nebojte, budeme Vás informovat o jeho spuštění.

Toto rozdělení jsme dokončili i změnou názvu firmy a navýšením základního kapitálu firmy. Z původního názvu heureka.gurdau vinařství s.r.o. jsme se přejmenovali na heureka.kurdějov vinařství s.r.o.

A co je jinak nového?

Dobu covidovou jsme využili ke konsolidaci firmy a rekonstrukci penzionu. Máme i plány dalšího rozvoje, studii malého vinařství, se kterou Vás jednoho dne také seznámíme. Dobu po-covidovou bychom rádi využili pro rozvoj spolupráce, služeb a povědomí o Kurdějovu, jako významné vinařské obce.

Jde nám o dlouhodobý rozvoj vinařství v obci Kurdějov (Gurdau).